DHC -


bao PP dệt được tráng một lớp giấy ngoài tạo sự chắc chắn, lót trong túi pe