DHC -

52*82
Chất liệu bao PP dệt dc tráng một lớp PE.
Trắng, xanh, vàng.
Chất liệu làm theo nhu cầu sử dụng của khách