DHC -

Thông tin: 65*110cm.
Trắng, xanh, vàng, đen.
Chất liệu làm theo nhu cầu sử dụng của khách hàng