DHC -

Kích thước : 62*110
Trắng, xanh may chặn góc ( hay còn gọi là may củ ấu).
Chất liệu làm theo nhu cầu sử dụng của khách hàng